MENU

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Adriána Šoffová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marián Balažka
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Drimaj
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Alena Mayer
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Noémi Ráczová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Radoslav Repický
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Simona Štulerová
Učebňa 5
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Valicová
Učebňa 7
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art. Bronislava Lovacká
Učebňa 8
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Steingartner
Učebňa 105
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Findoráková
Učebňa 22
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Akad. arch.Juraj Horňák
Učebňa 36

© aScAgenda 2019.0.1151 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2019

Novinky

Kontakt

  • ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA Košice
    Jakobyho 15
    040 01 Košice
  • 055 633 7251
    055 633 7481

Fotogaléria